วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-18.00   ผอ.สพม.4ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วปประเทศ ครั้งที่1/2561  สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต4  นางงามพิศ ลวากร
16.30   ผอ.สพม.4ประชุมสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต4  นางงามพิศ ลวากร
08.30   ผอ.สพม.4 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่3  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  นางงามพิศ ลวากร
08.30-12.00   รองชนวรรชฏ์แทนผอ.สพม.4เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ"หนองเสือนิทรรศ 60"  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ตำบล บึงบา อำเภอ หนองเสือ ปทุมธานี 12170 ประเทศไทย  นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์