วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.00-12.00   ผอ.สพม.4 กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน"เปิดลานวิชาการบ้านสวนฯรังสิต" ครั้งที่21  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  นางงามพิศ ลวากร