วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   ผอ.สพม.4ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้นม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4  นางงามพิศ ลวากร