วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-18.00   ผอ.สพม.4 ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฏหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วันที่ 2)  โรงแรม บูติค ซิตี้ โฮเตล, ตำบล นาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150 ประเทศไทย  นางงามพิศ ลวากร