วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-12.00   ผอ.สพม.4เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  นางงามพิศ ลวากร