วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-12.00   ผอ.สพม.4ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่67  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต, ต.คลองหนึ่ง ถ.พหลโยธิน 99 หมู่ 18 อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย  นางงามพิศ ลวากร