[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 144
Bookmark and Share


                    ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 และมีมติเห็นชอบให้เลิกโรงเรียนบ้านแตะหรำ,โรงเรียนบ้านนาเหนือ,โรงเรียนบ้านกันตังใต้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นั้น

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ไดจัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านแตะหรำ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยให้โอนเอกสารหลักฐานสำคัญของทางราชการไปอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

2. โรงเรียนบ้านนาเหนือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยให้โอนเอกสารหลักฐานสำคัญของทางราชการไปอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

3. โรงเรียนบ้านกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยให้โอนเอกสารหลักฐานสำคัญทางราชการสำคัญของทางราชการไปอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา อำเภอกันตัง จังหวัดตรังข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 ส.ค. 2561
     การยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ส.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 ก.ค. 2561
     การเลิกและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 ก.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 ก.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์