[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : หลักสูตรอบรมคูปองครู
ผู้เขียน : นายนิคม กกขุนทด
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 115
Bookmark and Share


 ประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 ก.ค. 2561
     การเลิกและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 ก.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 ก.ค. 2561
     โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) 12 ก.ค. 2561
     ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 29 มิ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์