[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : 25610205_เข้าแถวเช้า
ผู้เขียน : นางสาวจันทร เจริญพร
วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 175
Bookmark and Share


 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.15น. นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรม เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     การยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ส.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 ก.ค. 2561
     การเลิกและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 ก.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 ก.ค. 2561
     โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) 12 ก.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์