[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec


ผู้เขียน : นายวิชัย พึ่งบุญไทย
29 พ.ค. 2561
การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิชัย พึ่งบุญไทย
9 พ.ค. 2561
แบบฟอร์ม ID PLAN ไฟล์เวิร์ดจาก สพค. (ฟอร์มเปล่า)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิชัย พึ่งบุญไทย
29 เม.ย. 2561
(ร่าง) กำหนดการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
26 เม.ย. 2561
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายนิคม กกขุนทด
24 เม.ย. 2561
หลักสูตรอบรมคูปองครู
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิชัย พึ่งบุญไทย
26 มี.ค. 2561
ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิชัย พึ่งบุญไทย
25 มี.ค. 2561
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิชัย พึ่งบุญไทย
7 มี.ค. 2561
เอกสาร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิชัย พึ่งบุญไทย
6 มี.ค. 2561
เปิดสอบผู้บริหารใหม่ก็ยังไม่ได้ เพราะยังมีปัญหาใหญ่ค้างอยู่
อ่านต่อ...

จำนวน 3 หน้า  
1 2 3


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์